Ondernemerspakket

Als je als expat in Nederland aan de slag wilt gaan met je eigen bedrijf, dan moet je in de meeste gevallen een verblijfsvergunning aanvragen als zelfstandig ondernemer. De voorwaarden waar je dan aan moet doen zijn voornamelijk afhankelijk van je nationaliteit.
Als EU-onderdaan hoef je geen verblijfsvergunning aan te vragen. In dat geval heb je in de Europese Unie recht op vrij verkeer, wat betekent dat je in iedere andere lidstaat zonder aanvullende beperkingen mag ondernemen.

Heb je een andere nationaliteit, dan is de hoofdregel dat je met je ondernemingsplan moet kunnen aantonen dat de (beoogde) onderneming van “wezenlijk belang” is voor de Nederlandse economie. Dit wordt gemeten aan de hand van een puntensysteem, waarin je persoonlijke ervaring, je ondernemingsplan en de toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie wordt beoordeeld.
Een verblijfsvergunning kan alleen worden verleend als je voldoende punten hebt gehaald. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de gegevens die je bij de aanvraag verstrekt; het is dus belangrijk dat de aanvraag direct compleet en helder is!
Als Turkse onderdaan val je niet onder het puntensysteem, maar moet je desalniettemin kunnen aantonen dat je onderneming een wezenlijk Nederlands belang dient. De beoordeling van de aanvraag is daardoor anders, maar niet in alle gevallen gunstiger.
Voor Amerikaanse en Japanse onderdanen gelden wel lichtere voorwaarden, op grond van vriendschapsverdragen die zijn afgesloten met Nederland.

In plaats van een “gewone” verblijfsvergunning als zelfstandig ondernemer aanvragen, kun je als startend ondernemer eventueel ook gebruik maken van de start-up regeling. Het puntensysteem is dan niet van toepassing, maar daar staat tegenover dat een “facilitator” moet worden ingeschakeld die je onderneming aan het begin begeleidt. De facilitator is een Nederlandse onderneming die door de IND betrouwbaar en deskundig wordt bevonden.

Ben je artiest of kunstenaar ten slotte, dan moet je aan geheel andere voorwaarden voldoen. Voor jou is niet van belang of je activiteiten van wezenlijk belang zijn voor de Nederlandse economie, maar wel of ze een Nederlandse cultureel belang dienen.
Afhankelijk van het type onderneming bieden wij de volgende pakketten aan.

 • Artiesten en kunstenaren €1149,- (standaardtarief voor alle nationaliteiten)
 • Start-up regeling €1499,- (standaardtarief voor alle nationaliteiten)
 • Verblijfsvergunning als zelfstandig ondernemer, voor personen met de Amerikaanse of Japanse nationaliteit €1499,-
 • Verblijfsvergunning als zelfstandig ondernemer, voor personen met de Turkse nationaliteit €2299,-
 • Verblijfsvergunning als zelfstandig ondernemer, voor alle overige nationaliteiten €2499,-
 • Ten slotte bieden wij ook een pakket aan voor reeds bestaande ondernemingen, voor een aanvraag als “erkend referent”. Om kennismigranten in dienst te kunnen nemen is het een voorwaarde dat je onderneming als zodanig wordt aangemerkt door de IND. Dit pakket kost €1499,-

Additioneel pakket:

 • Aanvraag verblijfsvergunning voor gezinslid, €249,- (per persoon).

Indien je kiest voor één van onze pakketten, dan bieden wij je het volgende aan:

 • Een uitgebreid kennismakings- en adviesgesprek, waarbij alle belangen in kaart worden gebracht van de ondernemer en (potentiële) medevennoten en werknemers, ook bijvoorbeeld ten aanzien van de mogelijke verplichting om over een tewerkstellingsvergunning te beschikken;
 • Indiening van de aanvraag;
 • Volledige begeleiding en advisering tijdens de procedure, tot aan het besluit van de IND;
 • Bemiddeling bij het vinden van een betrouwbare facilitator en/of boekhouder voor het opstellen van een ondernemingsplan, indien gewenst;
 • Daarnaast voorziet het pakket na afronding van de procedure ook in uitgebreide nazorg met een advies achteraf, bijvoorbeeld over het na laten komen van nieuwe buitenlandse vennoten, of buitenlandse werknemers (kennismigranten).